İngilizcede Sık Yapılan Hatalar

İngilizcede Sık Yapılan Hatalar

İngilizce esnek yapısı, evrensel oluşu ve geniş kelime yelpazesi ile yeryüzünde en çok konuşulan ve en geniş alana yayılmış olan bir dildir. Katı kuralları olmamasına karşın belli başlı gramer yapılarının olması konuşma ve yazı dilinde belirli hata ve sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dilin ses ve cümle yapısını inceleyip bu doğrultuda kurallar konması olarak adlandırılabilecek olan gramer, yeni dil öğrenilir iken bilinmesi gereken temel yapıları ve telaffuzları içerisinde barındıran geniş bir yelpaze olması dolayısı ile belirli hata ve yanlış telaffuz oluşumunu beraberinde getirmiştir. Bazen telaffuz edilirken ortaya çıkan benzerlikten bazen de yazı dilinde var olan benzerliklerden dolayı oluşabilen bu yanlışlıklar, görünüş olarak bir sorun yaratmasa da cümle gidişatını ve verilmek istenen düşünceyi büyük oranda değiştirebilmektedir.

Başta gelen yazım ve telaffuz kaynaklı yanlışlıkları düzeltmek amacı ile ele aldığımız bu yazımıza, bu gramer hatalarını sizler için aşağıda derledik:

“Since” ve “For” kullanım alanları, cümle içindeki yerleri ve anlamları bakımından birbirinden tamamen bağımsızlardır. ”Since” Türkçede “-sen beri” şeklinde yer almışken buna karşılık “for” “şu kadar süredir” anlamında kullandığımız “ –dır, -dir” şeklinde yerini almıştır. Yani since olayın başlangıç yılını veya tarihini belirtirken, for ne kadar süredir yapıldığını belirtmektedir. Benzer anlamlarda ya da benzer alanlarda kullanıldıklarından olsa gereken en çok hata yapılan ikililer bunlardır.
“A” ve “The” ikilisi de en çok karıştırılan bir diğer ikilidir. Belgili tanım edatı ya da belgisiz tanım edatının kullanılmadığı dillerde bu ikisi arasındaki farkı anlamak daha zor hale gelmektedir. Daha net anlatmak gerekir ise; daha genel anlamda olan ve özellikle belirli olmayan bir şeyden bahsedilirken “A” edatı kullanılır iken; daha özele indirgenmiş ve daha belirgin bir şeyden bahsedilirken de “the” edatı kullanılır.
Yapılan bir diğer temel yanlış ise “nothing” kelimesi ile ilgilidir. Halihazırda olumsuz bir anlama sahip olan nothing kelimesi kullanılırken “not” gibi bir olumsuz daha eklemek cümleyi yapı ve anlam olarak karmaşık ve yanlış hale getirecektir.
Yapılan bir diğer yanlış kesme işareti ile ilgilidir. Sahiplik bildiren “-s” nin çoğul eki olan “-s” ile karıştırılması cümleyi yine hem yapı hem anlam olarak yanlış ve anlaşılması güç hale getirmektedir.
Telaffuzları aynı olan “there, their, they’re” üçlüsü de buna bağlı olarak hata kaynağı olmaktadır. There orada, their onların, they’re ise onlar demektir.

Güncel Eğitimlerimiz

Aysun Uğuş

How can I help you? 👋