İngilizce Çocuk Kulübü

İngilizce Çocuk Kulübü, çocukların İngilizceyi küçük yaşlardan itibaren etkili, yenilikçi ve eğlenceli bir şekilde öğrenmesini hedefleyen eğitimlerin tamamıdır. Yaratıcı ve oyun odaklı öğrenme tekniklerinin bulunduğu Çocuk Kulübü’nde yer alan çocuklar yalnızca yabancı dilde eğitim almaz. Aynı zamanda diğer çocuklarla bir araya geldiğinden, sosyalleşme konusunda önemli bir adım atmış olur. Dolayısıyla İngilizce Çocuk Kulüpleri, çocukların gelişimine olumlu bir etkide bulunur. Ayrıca çocukların, ilerleyen dönemlerde İngilizce becerilerini geliştirmesine de etkide bulunmakta olup bu hususlar nedeniyle özellikle son zamanlarda Çocuk Kulübü tercih sebebidir.

İngilizce Çocuk Kulübünde Kapsam ve Fiyatlandırma

Çocukların yaşlarına ve seviyelerine uygun olacak şekilde verilen eğitimler, İngilizce Çocuk Kulübünün kapsamında yer alır. İnovatif bir eğitim anlayışı dahilinde sunulan İngilizce eğitimleri, öğrencilerin hem İngilizceyi etkili bir şekilde öğrenmesini sağlar hem de ilerleyen süreçlerde oluşturacağı kariyer basamaklarında önemli bir adım atmasına katkıda bulunur. Sertifikalı İngilizce eğitmenleri tarafından verilen eğitimler sayesinde İngilizce, çocuklarınız için bir tabu olmaktan çıkar. Bunun yanı sıra çocuğunuz İngilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme alanlarında bütünlüklü bir eğitim almış olur.

İngilizce Çocuk Kulübünün İçeriği

Çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunan İngilizce Çocuk Kulübü, inovatif teknikler kullanılarak çocukların İngilizce becerileri edinme ya da var olan becerileri geliştirmelerini sağlayan yabancı dil eğitimleridir. Eğitimlerin kapsamında yer alan konular ve alanlar son derece fazladır. Bunları şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

  • Görsel hafızaya hitap eden eğitimler
  • Yeni kelime öğrenimi
  • Çok duyulu öğrenme
  • Bütünsel algı

Teorik ve pratik olmak üzere iki farklı kanaldan ilerleyen eğitimler, çocukların yeni bilgiler öğrenme ve bu bilgileri pekiştirme konusunda beceri edinmesini sağlar. Ayrıca etkili bir İngilizce öğrenimi adına tiyatro, resim, müzik ve spor disiplinleri eğitime dahil edilir.

İngilizce Çocuk Kulübünün Avantajları

Çocuk Kulüpleri, çocukların kendilerini rahat hissedebildikleri alanlardır. Dolayısıyla bu tür alanlarda verilen yabancı dil eğitimlerinin çocuklar adına kazanımları son derece fazladır. İngilizce Çocuk Kulübü avantajları olarak da değerlendirilebilen kazanımları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Çocuklar görsel hafızalarını kullanarak yeni kelimeleri çok daha rahat öğrenir.
  • Konuşma, yazma, dinleme ve okuma olmak üzere 4 farklı alanda bütünsel bir öğrenme gerçekleşir.
  • Çocukların ince motor becerileri gelişir.
  • Çok duyulu öğrenme metodu ile efektif bir öğrenme gerçekleşir.
  • El ve göz koordinasyonu sağlanır.

İngilizce Çocuk Kulübü Ücretleri

Çocuklara özel olarak sunulan Çocuk Kulübü ücretleri, değişkenlik gösterebilir. Ders sayısına göre toplu fiyat alınabilir. Ders süresi genellikle 50 dakika olmakla birlikte sürede değişiklik olabilir. Bunun yanı sıra ders sayısı da taleplere göre belirlenir. Öğrencinin yaşı, seviyesi, dersin içeriği, süresi ve sayısı sonrasında belirlenen Çocuk Kulübü ücreti; kurumun fiyat politikalarına uygundur. Ebeveynler, çocuklarının kaç ders İngilizce eğitim almasını istiyorsa, belirledikleri ders sayısına göre ücret ödemek durumundadır.

Güncel Eğitimlerimiz

Aysun Uğuş

How can I help you? 👋