General English

General English, günlük İngilizce iletişimin doğru ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına özel olarak oluşturulan bir eğitim türüdür. Bu tür eğitimlerde temel olarak 4 farklı alana odaklanılır. Bu alanlar okuma, yazma, dinleme ve konuşmadır. Bahsi geçen alanların her biri, İngilizce becerilerin bütünlüklü bir şekilde geliştirilmesini mümkün kılar. Günlük yaşamla alakalı konuların yer aldığı Genel İngilizce eğitimi, öğrencilere sunmuş olduğu kazanımlarla sıklıkla talep görür.  

Günlük İletişim için İngilizce Becerisi

İngilizce, uluslararası geçerliliği bulunan bir dil olduğundan pek çok ülkede İngilizce biliyor olmak oldukça fazla önemsenir. Bu durum, Türkiye için de geçerlidir. Özellikle turistlerin yoğunluklu olarak tercih ettiği şehirlerde İngilizce bilmek, doğru iletişim kurmayı mümkün kılar. Bunun yanı sıra yurt dışı seyahatleri, yeni arkadaşlıklar edinme noktasında da önemli olan İngilizce; hayatın her alanına etki eder.

Sertifikalı ve alanında deneyim sahibi İngilizce öğretmenleri tarafından verilen General English eğitimleri, gündelik hayatta yazılı ve sözlü İngilizce iletişimde bulunmak isteyenlerin taleplerini en iyi şekilde karşılar.

Okuma

Metin okuma, metni anlama ve yorumlayabilme becerisi; okuma eğitimi kapsamında verilir. Bu tür eğitimler, kişinin kelime dağarcığını geliştirmesini ve İngilizce hikaye, roman okuma becerisi kazanmasını olanaklı hale getirir.  

Yazma

Kelime kullanımı, gramer bilgileri başta olmak üzere pek çok becerinin dahil olduğu İngilizce yazma eğitimi; yazılı iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. E-posta, resmi mektup, deneme ve rapor yazma gibi alıştırmalar; öğrencilerin yazılı iletişimde istedikleri seviyeye ulaşmasını sağlar.

Dinleme

Duyarak öğrenmenin önemli bir aşaması olan dinleme; röportaj, diyaloglarla geliştirilir. Öğrencilerin duyduğunu anlama ve doğru bir şekilde yorumlamasını mümkün kılan dinleme aşaması; İngilizceyi bütünlüklü öğrenmenin önemli bir adımıdır.

Konuşma

İletişim becerilerini geliştirmeyi mümkün kılan konuşma, General English eğitiminin aşamaları kapsamında yer alır. Öğrenciler, akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmek için çeşitli pratikler yapar ve gramer bilgilerini geliştirir.  

General English’in Kapsamı ve Özellikleri

Genel İngilizce kursunun kapsamı, öğrencilerin bütünlüklü bir şekilde İngilizce öğrenmelerini mümkün kılacak düzeydedir. Çeşitli gramer konularında verilen eğitimler, konuşma ve dinleme becerilerini geliştiren pratiklerle desteklenir. Aynı zamanda öğrencilere İngilizce ödevler verilerek İngilizceye maruz kalmaları sağlanır.

Kursun Sunduğu Avantajlar

Uzman, sertifika sahibi eğitmenler tarafından verilen General English eğitimleri, genel olarak şu avantajları bünyesinde barındırır:

  • Öğrencilerin gramer bilgileri gelişir.
  • Yapılan pratiklerle yeni kelimeler öğrenilir. Böylelikle öğrencinin kelime dağarcığı artar.
  • Etkili iletişim stratejileri ile öğrencilerin İngilizce speaking becerileri gelişir.
  • Kapsamlı bir dil yeterliliği kazanılır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere farklı alanlarda gelişim elde edilir.

Belirtilen hususların her biri, Genel İngilizce programlarının öğrencilere sunduğu avantajlardır. Günlük konuşma, profesyonel iletişim, genel dil yeterliliklerini kapsayan eğitim sayesinde kursiyer hem eğitim hem de kariyer hayatına istediği gibi bir dokunuşta bulunma şansı elde eder.

Güncel Eğitimlerimiz

Aysun Uğuş

How can I help you? 👋