YDS Sınavı

YDS sınavı, Türkiye’de eğitim veren üniversiteler tarafından kabul edilen İngilizce dil yeterlilik testidir. Açılımı “Yabancı Dil Sınavı” şeklindedir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde düzenlenir. Yazma, konuşma, okuma ve dinleme becerilerinin test edildiği dört bölümden oluşan YDS, uzmanlık programlarına başvurur ve sanatta yeterlilik başvurularında da geçerlidir. Üniversite ve eğitim kurumlarının dışında YDS, özel sektörde de kabul gören bir test programıdır. YDS sınavı ile adayların İngilizce dil yeterliliklerini ve becerilerini ulusal ölçekte belgelendirmeleri mümkündür.

YDS Sınavı Nedir, Ne İşe Yarar?

YDS sınavı, yılda birkaç kez ÖSYM bünyesinde uygulanır. Çoğunlukla İngilizce dil yeterliliğinin ölçülmesi adına başvuruluyor olsa da YDS tarafından test edilen birden fazla dil yetkinliği bulunur. YDS kapsamında;

 • İngilizce
 • Almanca
 • Arapça
 • Çince
 • Hollandaca
 • Farsça
 • Yunanca
 • Fransızca

Başta olmak üzere dünya genelinde yaygın olarak kullanılan diller arasında 20’den fazla dilin yetkinliğine ilişkin test yapılmaktadır. Dolayısıyla adaylar İngilizce dil yeterliliklerini belgelendirmenin yanı sıra farklı dillerdeki yeterliliklerini de belgelendirmek adına YDS başvurusu yapabilir.

YDS Sınavı Nedir?

YDS sınavı, ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen ve Türkiye’de geçerliliği olan bir dil yeterlilik programıdır. Program kapsamında adayların farklı dillerde yetkinlikleri test edilir. Yılda iki kez uygulanan YDS, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde planlanır. Her iki dönemde farklı dillere yönelik içeriğe sahip sınavlar mevcuttur. Dolayısıyla adayların hangi dildeki yetkinliklerini belgelendirmek istiyorlarsa, sınavın uygulama dönemlerini değerlendirmeleri gerekir.

YDS Sınavı Ne İşe Yarar?

YDS sınavı, çok büyük oranda Türkiye’deki üniversitelerin yükseköğretim programlarına başvuruda kabul edilen bir sınavdır. Çoğunlukla üniversiteler tarafından ALES sınavı ile birlikte adaylardan talep edilir. YDS sınavının kullanıldığı alanlar genel hatlarıyla şu şekildedir:

 • Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunmak,
 • Kamu ve özel sektördeki bazı kurumların talep ettiği dil yeterliliği standardını belgelendirmek,
 • Doçentlik yeterliliklerinin karşılanmasında,
 • Sanatta yeterlilik ve uzmanlık programlarına başvuruda bulunmada

Bununla birlikte YDS, ülkemizde yaygın olarak üniversitelerin yüksek lisans programlarına başvuruda bulunma amacıyla tercih edilir.

YDS Sınavı İçeriği

YDS sınavı içeriği, toplamda 80 sorundan oluşan ve adayların dil yeterliliklerini farklı bölümlerde ölçen bir yapıya sahiptir. Adayların yöneltilen 80 soruya 180 dakika içerisinde cevap vermesi beklenir. YDS içeriği düzenli olarak değişkenlik göstermekle birlikte genel hatlarıyla şu detaylara ev sahipliği yapar:

 • Yakın anlamlı cümleler,
 • Paragraf tamamlama,
 • Paragraftan anlam çıkarma,
 • Sözcük bilgisi,
 • Diyalog,
 • Cümle soruları

Anlaşılacağı üzere YDS hazırlık sürecinin de sınavın bu içeriğine uygun şekilde planlanması gerekir. Özellikle kalıplaşmış soru tipleri, adayların başarıya ulaşması açısından son derece belirleyicidir.

YDS Kursu ve Hazırlık Programı

YDS kursu ve hazırlık programı, doğrudan YDS’ye yönelik hazırlanmış bir içeriğe sahiptir. Alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan program, adayın eksiliklerine ve sınavın adaydan beklentilerine uygun niteliktedir. YDS sınavı hazırlık sürecinde özellikle sınavın dokusuna uygun bir çalışma planı oluşturmak, adayların sınavdan başarıyla ayrılması açısından hayati düzeyde öneme sahiptir.

 

Güncel Eğitimlerimiz

Aysun Uğuş

How can I help you? 👋