TOEIC Hazırlık

TOEIC hazırlık, İngilizce dil becerilerinin geliştirilmesi ve aynı zamanda sınavın gerekliliklerinin en yüksek standartta karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Tüm dünyada geçerliliği olan TOEIC sınavı, iş dünyasına yönelik bir içeriğe sahiptir. Dolayısıyla uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerde yaygın olarak kabul gören bir sınavdır. Sınavın içeriği temel olarak iki bileşenden oluşur. Bunlardan ilki dinleme ve okuma becerilerinin test edildiği algısal İngilizce bölümüdür. Diğer bölümde ise üretimsel İngilizce bilgisi, yani adayların konuşma ve yazma yetkinlikleri test edilir. Bu doğrultuda TOEIC hazırlık kursu, sınavına içeriğine uygun şekilde adayların çalışma yapabilmesini sağlar.

TOEIC Sınavı Nedir, Ne İşe Yarar?

TOEIC hazırlık programı, adayların arzu ettikleri puana ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla özel olarak hazırlanmıştır. İki farklı aşamadan oluşan sınavın iki bölümüne de adaylar kendi inisiyatifleri doğrultusunda giriş yapabilir. Dolayısıyla adaylar, ihtiyaçlarına ya da kendilerinden beklenen belgelendirmeye göre sınavın iki bölümüne girebilir ya da her herhangi biriyle İngilizce dil yetkinliklerini belgelendirebilir.

TOEIC Sınavı Nedir?

TOEIC sınavı, iş dünyasına ve profesyonellere yönelik hazırlanmış, uluslararası alanda geçerliliği oldukça yüksek olan bir test programıdır. Adayların İngilizce dil yeterlilikleri, becerileri ve yetkinlikleri ölçülür. TOEIC hazırlık sürecinin sınavın içeriğine göre farklı stratejilerle planlanması mümkündür. Burada en temel belirleyici adayların hedefleri ve onlardan beklentilerdir. Dolayısıyla TOEIC sınavına yönelik hazırlanan programlarda, çalışma süreci olabildiğince adaya özgü şekilde kişiselleştirilmelidir.

TOEIC Sınavı Ne İşe Yarar?

TOEIC sınavı; iş dünyasında TEOIC skoru talep eden kurum, kuruluş ya da şirketlerin istihdam olanaklarından faydalanmak isteyen adaylara, hedeflerine ulaşabilme imkanı sunar. Büyük oranda iş dünyasındaki İngilizce dil yeterliliklerinin test edilmesine odaklanan sınav, özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlere iş başvurusunda bulunacak adaylar için uygundur.

TOEIC Sınavına Kimler Girmelidir?

TOEIC sınavına, İngilizce yeterliliklerini belgelendirmek isteyen hemen herkes girebilir. Bununla birlikte TOEIC sınavının yaygın olarak tercih edilme sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

  • TOEIC puanını şart koşan ulusal ya da uluslararası şirketlere iş başvurusunda bulunmak,
  • TOEIC puanı talep eden üniversitelerin ilgili programlarının şartlarını karşılamak,
  • Özgeçmişini uluslararası alanda geçerliliği olan üst düzey bir test programı ile güçlendirmek

Tüm bunların dışında TOEIC sınavı, standart ve temel İngilizce dil bilgisini geliştirmek isteyenler için de uygundur.

TOEIC Hazırlık Programı Nasıl Olmalıdır?

TOEIC hazırlık döneminde sınavın içeriğine dair bir program takip etmek son derece önemlidir. Bu noktada özellikle TOEIC deneme sınavları, adayın sınavın doğasına uygun bir şekilde çalışma sürecini planlayabilmesini sağlar. TOEIC, diğer İngilizce dil yeterliliklerinin ölçüldüğü uluslararası İngilizce sınavlarından farklı olarak daha özel bir işleyişe sahiptir. Dolayısıyla hazırlık sürecinin sınavın yapısına uygun şekilde planlanması, hedeflenen puana ulaşma açısından son derece belirleyicidir.

TOEIC Hazırlık Kursu

TOEIC hazırlık kursu; adayların eksikliklerine odaklanarak sınavın dokusuna uygun bir programdan oluşur. Uzman eğitmenlerce hazırlanan program kapsamında; kelime bilgisinin geliştirilmesi, konuşma, yazma ve okuma becerilerinin güçlendirilmesi ve adaya İngilizce dil yetkinliğinin kazandırılması amaçlanır.

Güncel Eğitimlerimiz

Aysun Uğuş

How can I help you? 👋