Kurumlara Özel İngilizce Kursu

Kurumlara Özel İngilizce Kursu, kurum çalışanları ve yöneticilerine kaliteli, yenilikçi ve teknolojik metotlar dahilinde verilen İngilizce eğitimleri kapsar. Çeşitli sektörlerde çalışmalarda bulunan kurumlardan bazıları, global alanda faaliyet gösterir. Bu durum, çalışanların İngilizce becerilerine sahip olmasını zorunlu kılar. Kurumun uluslararası alanda faaliyetlerine devam edebilmesi için doğru iletişimin kurulması gerekir. Şirketlerin ihtiyaçlarına özel olarak oluşturulan ders programları ile verilen İngilizce eğitim, kurumların marka imajlarını güçlendirir. Aynı zamanda çalışanları ve yöneticileri İngilizce becerisi kazanan kurumların müşteri potansiyelinde artış gözlemlenir.

Kurumlara Özel İngilizce Eğitimi

Şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörler oldukça fazladır. Her sektörün dinamikleri birbirinden farklıdır. Fakat günümüz dünyasında sektör fark etmeksizin globalde İngilizce temelli iletişim kuruyor olmak, kurumlar açısından son derece önemlidir. Kurumlara Özel İngilizce Kursu, şirket ve kurumların bulundukları sektörde fark yaratmalarına olanak tanır.

Her kuruma özel olarak programlanan İngilizce kursları, şirket gereksinimlerini karşılama konusunda oldukça başarılıdır. Eğitim öncesinde kursa dahil olacak çalışan ve yöneticilere Seviye Tespit Sınavı yapılır. Bu sınav ile katılımcıların İngilizce becerileri test edilir. Böylelikle her kursiyerin ihtiyaç ve beklentileri analiz edilir. Bu tür unsurlar dikkate alınarak ders programları oluşturularak katılımcıların düzenli olarak eğitimlere katılması sağlanır.

Eğitim Kapsamı

Kurumlara Özel İngilizce Kursu, son derece geniş kapsamlı bir eğitim türüdür. Kursiyerlerin seviyeleri ve talepleri birbirinden farklı olabildiği için beklentileri karşılayacak özel eğitim programları hazırlanır. Esnek metodolojilerden yararlanılarak kursiyerlerin taleplerine yönelik bir eğitim süreci oluşturulur. Eğitim kapsamında, ilgili sektöre yönelik konu başlıkları yer alır. Aynı zamanda katılımcıyı geliştiren pratikler de program içerisinde bulunur.

Profesyonel dünyadaki çalışanlar için özel olarak oluşturulan eğitimin içeriği şu şekilde özetlenebilir:

 • İngilizce iş sunumları hazırlama
 • Genel dil seviyesini ilerletme
 • Telaffuz geliştirme
 • Mesleki kelime çalışmaları

Kurs dahilinde genel dil bilgisi çalışmalarının yanı sıra pratik hayatta işe yarayabilecek ipuçları da verilir. Aynı zamanda katılımcıların metin okuma, metinleri analiz etme, İngilizce speaking konusunda da becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

Eğitimin Verildiği Sektörler

Kurum çalışanları ve yöneticilerine verilen İngilizce eğitimleri pek çok sektörü kapsar. Bu sektörler;

 • Hukuk
 • Enerji, Doğalgaz ve Petrol Sektörü
 • Mühendislik
 • Turizm & Otelcilik
 • Satış, Pazarlama ve İletişim
 • Lojistik & Deniz Nakliyat
 • Tekstil

Her sektörün İngilizce gereksinimleri birbirinden farklı olduğu için kurumlara özel İngilizce eğitimleri, Mesleki İngilizcenin bir dalı olarak değerlendirilebilir.

Sertifikalı Öğretmenlerden Kurumsal Eğitim

Eğitimlerin tamamı; CELTA, DELTA, TESOL, TEFL sertifikalı İngilizce öğretmenleri tarafından verilir. Öğrenci merkezli eğitim anlayışını kabul eden öğretmen kadrosu, öğrencilerin kendilerini İngilizce konusunda geliştirmelerini hedefler. Bu nedenle Kurumlara Özel İngilizce Kursu ile çalışanlarınız, kısa sürede etkili bir şekilde İngilizce öğrenebilir; var olan becerilerini ilerletebilir. Çalışan ve yöneticilerinizin İngilizce biliyor olması, şirketinizin uluslararası alanda ön plana çıkmasını ve marka değerinizin artmasını sağlayacaktır.

Güncel Eğitimlerimiz

Aysun Uğuş

How can I help you? 👋