Özel Ders

Özel Ders; Genel İngilizce kapsamında öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesini sağlayan eğitimlerdir. İngilizce biliyor olmak, her alanda bilgi sahibi olmayı zorunlu kılar. Çünkü bahsi geçen alanların her biri diğeriyle bağlantılıdır. Yüz yüze verilen özel İngilizce eğitimler, öğrencinin seviyesi ve taleplerine uygun bir eğitim metodu dahilinde ilerlemeyi mümkün kılar. Öğrenci açısından kazanımları son derece fazla olan bu tür eğitimler, öğrencinin eğitim ya da kariyer hayatına da olumlu bir etkide bulunur.

Özel İngilizce Derste Kapsam, Kazanımlar, Fiyatlandırma

Haftalık olarak planlanan özel İngilizce dersleri, yenilikçi ve teknolojik materyaller kullanılarak gerçekleştirilir. Öğrencinin kendisini İngilizce konusunda geliştirmesini hedefleyen eğitimlerin her biri, alanında tecrübe sahibi, bilgi birikimi yüksek ve sertifikalı eğitmenler tarafından verilir. A1, A2, B1, B2, C1, C2 olmak üzere farklı seviyelere uygun olacak şekilde oluşturulan dersler; öğrencinin taleplerini de kapsayıcı özelliktedir.  

Özel İngilizce Dersin Kapsamı

İngilizcenin efektif bir şekilde öğrenilmesini amaçlayan Özel Ders, teorik ve pratik eğitimleri bir arada sunar. Teorik derslerde öğrencilerin İngilizce grameri konusunda çok daha derinlikli bilgi sahibi olması hedeflenir. İngilizcenin temel konuları üzerinden yapılan konu anlatımları, pratik eğitimlerde pekiştirilir.

Soru çözümleri, kelime ezberleme çalışmaları, metin okuma ve konuşma pratikleri; teorik derslerde öğrenilen konuların tekrar edilmesini sağlar. Günlük, haftalık veya aylık olacak şekilde gerçekleştirilen konuşma pratikleri, özellikle yaşantısına yurt dışında devam edecek kişilerin İngilizce speaking konusunda kendisini geliştirmesini sağlar.

Özel İngilizce Dersin Kazanımları

Birebir verilen İngilizce dersleri, öğrencinin kendisini İngilizcenin farklı alanlarında çok daha hızlı bir şekilde geliştirmesini sağlar. Özel Ders kazanımlarından ilki, öğrencinin İngilizce konusunda özgüven kazanmasıdır. Ayrıca İngilizcenin temel ve karışık konularını öğrenir, edindiği bilgileri İngilizce pratikleriyle pekiştirir.

Kendi yoğunluğuna göre hazırlanmış ders programlarına dahil olan öğrenci, İngilizce derslerinin keyifli yanlarını da görme şansı elde eder. Bunun yanı sıra İngilizceyi yenilikçi metotlar dahilinde öğrendiği için kariyer hayatında farklı aşamalara geçiş yapabilir.

Özel dersler, İngilizce eğitimi konusunda son derece faydalıdır. Bunun yanı sıra zamandan ve maliyetten tasarruf da elde edilir. Öğrencinin seviyesine göre programlanan derslerde eğitmen, öğrenciye birebir ders verir. Ayrıca öğrencinin gelişimini yakından takip ederek doğru bir ders planlaması gerçekleştirir. Bu hususların tamamı, zamanın verimli kullanılmasını sağlar.

Özel İngilizce Derste Ücretlendirme

İngilizce eğitimlerde ücretlendirme, genellikle ders başı yapılır. Öğrenci, ne kadar ders alacaksa, derslerin toplamında ortaya çıkan ücreti ödeyerek eğitime katılım sağlar. Özel Ders fiyatlandırma konusunda derslerin sayısı ve süresi kadar öğrencinin seviyesi ve eğitimin kapsamı da önemli bir etken olarak değerlendirilir. Dolayısıyla öğrencinin alacağı eğitim, ders sayısı, Seviye Tespit Sınavı sonrasında tespit edilen öğrencinin İngilizce seviyesi belirlendikten sonra fiyatlandırma konusunda net bir bilgi elde edilebilir.

Güncel Eğitimlerimiz

Aysun Uğuş

How can I help you? 👋