İngilizce Neden Önemli

İngilizcenin Önemi

İnsan, içinde bulunduğu toplumla iletişim halinde oldukça değer kazanır. İngilizcenin önemi bilinmelidir. Bu iletişimi çoğunlukla dil ile sağlayarak hayatını sürdürür. İhtiyaçlarını gidermek için, sorularına cevap alabilmek için ve daha bir çok şey için dile gereksinim duyar. Bu bağlamda diyebiliriz ki; dil, hayatın en önemli olguları arasında gelmektedir.

Her dil, çoğunlukla kendi bulunduğu bölgede anlam kazanır demek pek de doğru bir düşünce değildir diyebiliriz. Dil bulunduğu bir bölge oldukça değil, kendisi üzerinden iletişim kuranlar oldukça anlam kazanır ve değerlidir denir. Çünkü eğer üzerinden iletişim kuran insanlar olmaz ise, en anlamlı kelimeleri de içerisinde barındırsa pek de tutunamaz diyebiliriz. Buna bağlı olarak şu düşünceyi ileri sürebiliriz ki; her dil belirli bir coğrafyaya özgü olmakla birlikte tamamen o coğrafyada anlam kazanan bir olgu değildir. Çünkü bir çok ülkenin yalnızca bir resmi dili olmasına rağmen, toprakları üzerinde bir çok farklı ırktan ve kültürden insanları barındırdıkları için yine toprakları üzerinde buna bağlı olarak birden fazla dil konuşulabilmektedir.

Yer yüzünde birden fazla ırk veya kültüre mensup insanların olması, her birinin kendine özgü dillerinin olması beraberinde aşılamayacak sorunları da getirmektedir. Çünkü yer yüzündeki insanların her dili öğrenmesi, bu dil çeşitliliğine bakıldığında pek de mümkün bir olgu değildir. İşte bu yüzden dünyanın her yerinde konuşulabilecek, farklı dilleri olan insanların iletişim kurmasını sağlayacak bir evrensel dil zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu evrensel dil ise herkesin bildiği üzere İngilizcedir. Günümüzde yapılan en ufak bir iş başvurusunda bile kabul şartları arasında yer alan İngilizcenin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Kurulan yerel şirketlerin bile dünyaya açılma gibi hedeflerinin olması gibi düşünceler ise bu önem ve zorunluluğun nedenleri arasındadır. Yalnızca bu tür hizmet sektörlerinde değil tıbbi kayıtlar, teknik kılavuz bilgileri gibi alanlarda da İngilizce ortak dil haline geldiği için önem arz etmektedir.

Hal böyle olunca, insanlar çeşitli dil öğrenme yolları arayışına girmektedir. Bu amaç doğrultusunda hizmet veren bir çok “etüt merkezi” formunda kurum veya kuruluş mevcuttur. Fakat ne yazık ki bu etüt merkezi formundaki kuruluşlar insanları hem maddi olarak zorlamakta, hem de bir alana ve zamana mahkum ettikleri için insanların kurs sürelerine uyma zorunluluklarını ortaya çıkarmaktadırlar. İşte bu bir süreye ve yere bağlı kalma zorunluluğunun olduğu kurslarda insanların kurs zamanlarına ayak uyduramaması ya da günlük hayatlarının yoğunluğundan zaman bulamaması bir çok kişiyi bu soruna bir çözüm bulma arayışına itmiştir. Bu arayış doğrultusunda da “online eğitim” dediğimiz eğitim türü ortaya çıkmaktadır.

Bizim “online eğitim” projemizin diğerlerinden farkı ise, önceden doldurulmuş cd formatındaki eğitimler yerine, bizzat canlı eğitmenler tarafından verilen eğitimler şeklindedir. Bu tür eğitimlere ister evinizden ister rahat bulduğunuz herhangi bir yerden katılabilirsiniz. En büyük avantajı ise eğitmenler ile canlı bir şekilde ders göreceğiniz ve herhangi bir sorun ya da sorununuz olduğu zaman bizzat çözüm bulabileceğiniz bir sistem olmasıdır.

Güncel Eğitimlerimiz

Aysun Uğuş

How can I help you? 👋