Yabancı Dil Bilmek Neden Gerekli?

Gelişen dünya, iletişim ve etkileşimi de beraberinde geliştirerek bu iki faktöre önceki zamanlara oranla daha fazla anlam yüklemiştir. Geçen zaman ile birlikte teknolojinin gelişmesi, fiziki ulaşım yollarının artması ve gelişen teknolojiye bağlı olarak iletişimin önünde hali hazırda var olan duvarların kalması insanlara kolaylık sağladığı gibi beraberinde bazı zorluk ve zorunlulukları da getirmiştir.

Gelişen teknoloji ile birlikte kolaylaşan iletişimin getirdiği zorluk ve zorunlulukları bir çok önlem ve başlık altında incelemek mümkündür. İnsanların seyahat ettikleri yerlerin kültür ve alışkanlıkları ile ilgili bilgi sahibi olmaması ve bunun için bir çaba da göstermemesi, seyahat edilen neredeyse her ülkenin kendine özgü dilinin olması gibi nedenler ve bu nedenlerin türevleri bu zorluklardandır. Bireylerin seyahat ettikleri her ülkenin dilini bilmeye ya da öğrenmeye imkanlarının olmaması ortak ve evrensel bir dil zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. İşte bu zorluk ve zorunlulukları oradan kaldıracak olan dil, İngilizcedir.

“Bir lisan, bir insan.” Düşüncesi doğrultusunda bildiğimiz yabancı dillere oranla gelişmişliğimiz artıyor olsa da imkan ve şartlar doğrultusunda her dilin bilinmesinin mümkün olmayacağı ya da en azından sanıldığı kadar kolay olmayacağı düşüncesini de göz ardı ederek olaya realist bakma yetimizi kaybetmememiz gerekir. Bu doğrultuda anlayacağımız olay şudur ki her dil kendine özgü bir değer barındırsa da içinde, İngilizce evrensel dil olması bağlamında insan yaşamında daha fazla yer kaplamaktadır. Bu da İngilizcenin ne kadar önemli olduğunu ve neden İngilizce bilinmesi ya da öğrenilmesi gerektiği sorularına başlı başına bir cevap niteliği taşımaktadır.

Şunun da bilinmesi gerekir ki, İngilizce bilme gerekliliği yalnızca fiziki olarak ya da yapılan iş bağlamında sınırlara bağlı kalınmayan sektörlerde geçerli değildir. Bulunduğunuz sektör gereği globalleşen bir firma olmasanız hatta yerel çapta faaliyet gösteren daha küçük ölçekli bir işletme olsanız dahi İngilizce bilmenin ya da öğrenmenin önemi ile yüzleşebilirsiniz. Bu önemle yüzleşme kendi firmanız için faaliyet gösterirken olacağı gibi, herhangi bir firma için “çalışan” sıfatıyla başvuru yapan bir birey olsanız da gerçekleşebilir. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz ki, çağımız globalleşme çağı olmakla birlikte, bu bağlamda yabancı dil, özellikle de İngilizce biliyor olmanın çok değerli olduğu bir çağ.

Güncel Eğitimlerimiz

Aysun Uğuş

How can I help you? 👋