GRE SINAVI

GRE Sınavı, Educational Testing Service tarafından gerçekleştirilen ve İngilizce eğitim veren üniversitelerde yüksek lisans ile doktora programlarına giriş için talep edilen uluslararası bir dil sınavıdır. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen sınav, bilgisayar sistemlerinin yeterli olmadığı ülkelerde yazılı olarak yapılabilir. Sınavda alınan puanı 5 yıl kullanmak mümkündür. Analitik yazma, nicel akıl yürütme ve sözel akıl yürütme olmak üzere 3 bölüm üzerinden gerçekleştirilen sınav; adayların akademik İngilizce bilgilerini test eder.

GRE Sınavı Nedir?

Graduate Record Examination, Kanada ve Amerika’da yer alan üniversitelerde lisans üstü eğitim almak isteyen kişilerin yabancı dil bilgilerini test edip sertifikalandırdıkları bir dil sınavıdır. İlk olarak 1936 yılında uygulanmaya başlanan sınav; Princeton Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi ve Columbia Üniversitesinde test edilmiştir. Daha sonra birçok üniversitede uygulanan bir sınav haline gelmiştir. Mühendislik veya Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans veya doktora programlarına katılmak isteyen adayların tamamı sınava girebilir.

GRE Sınavının Kapsamı

Sınav, temel olarak GRE General Test ve GRE Subject Test olmak üzere iki bölümden meydana gelir. GRE General Test’e lisans üstü eğitim almak isteyen kişilerin tamamı katılabilir. Bununla birlikte GRE Subject Test’e 6 farklı bilim dalında lisans üstü eğitim alacak kişilerin katılması gerekir. Lisans üstü programlara başvuracak tüm adaylara hitap eden GRE General Test’in kapsamında şu alt başlıklar bulunur:

  • Sözel Akıl Yürütme: Metin özetleme, kelime ve cümleleri anlamlandırma, söylemden sonuç çıkarma başta olmak üzere birçok yeteneğin test edildiği bölümdür.
  • Analitik Yazma: Karmaşık fikirlerin örnek ve nedenlerle birlikte desteklenmesi, düşünme ve analitik becerilerin ölçülmesi amacıyla uygulanan bir bölümdür.
  • Nicel Akıl Yürütme: Matematiksel modelleri kullanarak problem çözme, nicel bilgileri anlama ve yorumlama test edilir.

GRE Sınavı Nerede Yapılıyor?

Türkiye’de İzmir, Ankara ve İstanbul’da olmak üzere toplamda 3 adet GRE merkezi bulunmakta olup sınav, bu merkezlerde uygulanır. Bilgisayar tabanlı bir sınav olduğundan adaylar sınava, ilgili merkezlerde bilgisayar üzerinden giriş yapabilir. Fakat her merkezde bilgisayar tabanlı sınav sistemi uygulanmayabilir. Bu durumda sınav yazılı olarak da gerçekleştirilebilir.

Sınava Başvuruları

GRE Sınavı ETS kuruluşunun web sitesi üzerinden yapılmakta olup başvuru öncesinde sınav şartlarını detaylı bir şekilde incelemek son derece önemlidir. Sınava girişte mutlaka geçerli ve kabul edilebilir bir kimliğe sahip olunmalıdır. Sınav tarihleri, General Test ve Subject Test için farklıdır. Bu nedenle iki sınava farklı zaman dilimlerinde girilir.

Güncel Eğitimlerimiz

Aysun Uğuş

How can I help you? 👋