Hukuk İngilizcesi

Hukuk İngilizcesi, hukuk alanında uluslararası iletişimi sağlayan ve yargıç, avukat başta olmak üzere hukuk alanında çalışmalarda bulunan kişileri kapsayan özel bir dildir. İngilizce, evrensel bir dil olduğundan diğer alanlarda olduğu gibi hukukta da global iletişim, bu dil üzerinden gerçekleştirilir. Özellikle ülkeler arasında yapılan anlaşmalar ve sözleşmelerin hazırlanabilmesi için Hukuk İngilizcesinin biliniyor olması gerekir. Hukuk İngilizcesinde hukuka dair kavramlar, kelimeler ve söz dizimleri bulunur. Bu nedenle Hukuk İngilizcesinin kendine özgü bir öğrenme şekli mevcuttur.

Hukuk İngilizcesi Nedir, Neden Önemli?

Hukukta kullanılan ve talep edilen İngilizce, ülkeler arası iletişimin etkili bir şekilde sağlanabilmesinin anahtarıdır. Mesleki İngilizce dahilinde yer almakta olup hukuk bölümünden mezun olan kişilerin İngilizce eğitim alması ve İngilizce becerilerini geliştirmesi oldukça önemlidir. Hukuk İngilizcesinin birçok özelliği bulunmakta olup bu özellikler genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

 • Kapsamında Latince özdeyişler ve terimler yer alır.
 • Uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerin hazırlanmasını sağlar.
 • Yasal geleneklerden türetilen arkaik ifadeleri kapsar.
 • Hukuk sistemine özel söz dizimi, kelimeler ve yazma ile konuşma tarzı yer alır.
 • Avukatların hukuk sisteminin karmaşık yapısı içerisinde birbirleriyle rahat iletişim kurmasını sağlar.
 • Yasal kavramların anlaşılmasını olanaklı hale getirir.

Hukuk İngilizcesinin Kapsamı Nedir?

Mesleki İngilizce olarak değerlendirilebilen Hukuk İngilizcesi, oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Hukuk bölümü içerisinde farklı kategoriler bulunmakta olup Hukuk İngilizcesinin kapsamına giren konuları şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

 • Sözleşmeler Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet, Marka & Patent Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Uluslararası Hukuk

Hukuk İngilizcesi Eğitimi

Son derece kapsamlı bir eğitim ile Hukuk İngilizcesinin dinamiklerini öğrenmek ve bu alanda gelişim sağlamak olanaklıdır. Hukuk İngilizcesine dair eğitim programları, adayların İngilizce becerilerini geliştirmeyi hedefler. Verilen eğitim ile adaylar şu konularda kendilerini eğitme şansı elde eder:

 • İngilizce hukuki metinleri anlama ve okuma
 • İngilizce hukuki terminolojiye hakim olma
 • Hukuki konularda iletişimi İngilizce gerçekleştirebilme
 • İngilizce sözleşmeleri doğru hazırlayabilme
 • İngilizce yazılı mütalaalarda bulunabilme
 • Uyuşmazlıklar bağlamında İngilizce olarak hukuki görüş ve yorumları aktif biçimde aktarabilme

Bu ve bunun gibi başlıkların her biri, Hukuk İngilizcesinin kapsamında yer alır. Verilen eğitimlere Hukuk Fakültesi öğrencileri, Hukuk Fakültesi mezunları, Hukuk Fakültesi akademisyenleri, savcılar, hakimler, hukuk danışmanları ve avukatlar katılabilir. Adaylar, kendilerini Mesleki İngilizce kapsamında yer alan Hukuk İngilizcesinde geliştirme ve çalışmalarını uluslararası düzeyde gerçekleştirme şansı elde eder.

Güncel Eğitimlerimiz

Aysun Uğuş

How can I help you? 👋