YDS Kursu

9.350 TL

Yds eğitimlerimiz öncesinde, öğrencilerimize 200 soruluk Dil Bilgisi Sınavı uygulanmaktadır. Sınav sonucuna göre B2 seviyesinde olan tüm öğrenciler YDS eğitimlerimize katılabilirler.
Açıklama

YDS kursu, yurtiçinde yüksek lisans ve doktora programlarına dahil olmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken YDS’ye hazırlık amacıyla hazırlanmış eğitimdir. Aday öğrencilerin akademik yabancı dil yeterliliğinin test edildiği YDS, akademik kariyer için zorunludur. Bununla birlikte doğru bir İngilizce kursu ile YDS’ye hazırlanmak ve sınavda hedeflenen puana ulaşmak son derece kolaydır. Ayrıca YDS hazırlık süreci, sadece İngilizce dil becerilerinin kazanılmasına yönelik değildir.

YDS’de başarı ancak İngilizce bilgisinin maksimum düzeyde kullanılmasına yönelik uygulamalarla mümkündür. Gramer ve kelime bilgisi, YDS’de başarıyı getiren en önemli gerekliliklerdir. Doğrudan sınava yönelik hazırlanan YDS kursu programı ile sınav için tüm gereklilikleri yerine getirebilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

YDS Kursu Nedir, İçeriği Nasıldır?

YDS kursu, sadece dil becerilerinin geliştirilmesine değil sahip olunan becerilerin sınavın gereklilikleri kapsamında kullanılmasına yönelik oluşturulan bir hazırlık programıdır. Kursun en temel hedefi öğrencinin hedeflediği YDS puanına ulaşmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda kurs boyunca, sınavda öğrencilerin karşılaşacağı soru tiplerine odaklanılır, gramer ve kelime bilgisi kazandırılır.

Bununla birlikte kursun bir diğer hedefi ise YDS’de sıklıkla yer verilen paragraf sorularının çözülmesine yöneliktir. Paragraf okuma ve okuduğunu anlama bilgisine yönelik eğitimlerle, öğrencinin paragraf sorularında deneyim elde etmesi sağlanır. İngilizce kursu eğitmenleri ile öğrencinin komplike bir şekilde YDS’ye hazırlanması mümkündür.  

YDS Kursu İçeriği

YDS kursu içeriği, tamamen sınavdaki temel gerekliliklerin karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Dolayısıyla kurs sonucunda kazanımlar, YDS’de başarı elde etmeye yöneliktir. Kursa başlamadan önce öğrencilere 200 sorudan oluşan bir dil bilgisi sınavı uygulanır. Bu sınav sonucunda B2 seviyesinde yeterliliğe sahip olan tüm öğrenciler kursa katılım sağlayabilir. Kursun içeriği genel hatlarıyla şu eğitim programlarından oluşur:

 • Gramer Bilgisi
 • Paragraf Okuma ve Okuduğunu Anlama Bilgisi
 • Kelime Bilgisi
 • Çıkmış Sorular

Kurs sonucunda öğrenciler, YDS’de çıkan ya da çıkma ihtimali olan kelimelerin bilgisine kazanım olarak sahip olur.

Gramer Bilgisi

YDS kursu kapsamında en önemli kazanımlardan biri gramer bilgisidir. Gramer bilgisi, soru kalıplarının anlaşılmasından soru tiplerinin kavranılmasına kadar birçok konuda önemli bir yer tutar. Özellikle paragraf sorularında; paragrafın bütünlüğünü kavramak, cümle yapılarının tespit etmek, zamanları öğrenmek ve tüm bunları sınav içerisinde uygulamak için iyi bir gramer bilgisine ihtiyaç vardır. Kurs programının içeriğinde yer alan uygulamalarla öğrencilere sınavda ihtiyaç duyacaklarıgramer bilgisi kazandırılır.

Paragraf Okuma ve Okuduğunu Anlama Bilgisi

YDS’de arzu ettiğiniz puan elde etmeniz için sadece İngilizce bilmeniz gerekmez. Sınav, büyük oranda okuduğunu anlama yetkinliğinin test edilmesine odaklanır. Dolayısıyla YDS’ye hazırlık sürecinde paragraf okuma ve okuduğunu anlama becerisinin kazanılması oldukça önemlidir. YDS kursu içeriğinde bulunan özel uygulamalarla öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri geliştirilir ve paragraf okuma teknikleri öğretilir.

Kelime Bilgisi

YDS’de yüksek puan almak, etkili bir kelime bilgisine sahip olmakla mümkündür. Bu doğrultuda kurs içerisinde öğrencilerin kelime bilgilerini artırmak ve kelime haznelerini geliştirmek adına özel uygulamalar bulunmaktadır. Ayrıca kelime bilgisinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar, ÖSYM’nin YDS kapsamında sahip olduğu havuzda bulunan kelimeler üzerinden gerçekleşir. Böylelikle öğrencinin sınava hazırlanması sağlanır.

Çıkmış Sorular

ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlarda olduğu gibi YDS’de de çıkmış sorulara hakim olmak, hedeflerinize ulaşmanız açısından hayati düzeyde önemlidir. Birçok soru kalıbı ve türünün yer aldığı YDS’de başarılı sonuçlar almak için bu soru kalıplarının doğru şekilde analiz edilmesi gerekir. Kurs içeriğinde yer alan özel uygulamalarla öğrencilerin çıkmış sorulara hakim olması ve sınavda çıkması olası soru kalıplarına dair deneyim elde etmesi sağlanır.

YDS Kursu Amacı

YDS kursu amacı, öğrencilerin arzu ettikleri sınav puanına ulaşmasını sağlamaktır. Yurtiçinde özel sektörden üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarında kadar temel İngilizce yetkinliğinin test edilmesini sağlayan YDS, kamu kurumları tarafından da kabul gören bir sınavdır. Dolayısıyla kursun amacı, öğrencinin özel olarak belirlediği hedeflere ulaşmasını doğru yöntem, eğitim ve hazırlık programlarıyla sağlamaya yöneliktir.

YDS Kursundan Kimler Yararlanabilir?

YDS kursu, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na yönelik hedefleri bulunan tüm öğrenci ve öğrenci adayları için uygundur. Bununla birlikte YDS kursunun yaygın olarak tercih edilme sebepleri şu şekildedir:

 • Yurtiçi üniversitelerin doktora ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini karşılamak,
 • Özel ya da kamu sektöründe kurumların taleplerini karşılamak,
 • İngilizce dil becerilerini geliştirmek,
 • Akademik kariyer planına sahip olmak

Tüm bu durumlar için YDS’ye yönelik kurs programı ile hedeflerinize ulaşabilir ve YDS’den arzu ettiğiniz puanı elde etmek adına hazırlık sürecini maksimum düzeyde verimlilikle planlayabilirsiniz.

YDS eğitimlerimizde;

 • Konu anlatımları
 • Sınava yönelik taktikler
 • Kelime çalışmaları
 • Tek bir kaynağa bağlı kalmadan YDS ile ilgili minimum 500 soru çözümü
 • Deneme sınavları 
 • YDS Kelime ezberleme
 • 1000+ soru çözümü
 • Toplam ders sayısı: 100
 • Grup Sayısı: 5-10 kişi arasındadır.
 • 1 ders 50 dakikadır.

Seviye Tespit Sınavı’na girmeden paket almayınız.

Derslere eksiksiz katılım sağlamaya özen gösteriniz.

Fiyatlarımıza KDV dahildir.

Güncel Eğitimlerimiz

Aysun Uğuş

How can I help you? 👋